odricanje

HoutID čini sve napore da ova web stranica bude ažurna i tačna. Ako naiđete na nešto što je netačno ili zastarjelo, bili bismo vam zahvalni ako nas obavijestite. Molimo naznačite gdje ste pročitali informacije na web stranici. Zatim ćemo to razmotriti što je prije moguće. Pošaljite svoj odgovor e-poštom na: ln.dituoh@ofni.

Ne smatramo se odgovornim za štetu koja je rezultat nepreciznosti ili nepotpunosti, niti za štetu koja je rezultat problema uzrokovanih ili svojstvenih distribuciji informacija putem interneta, kao što su kvarovi ili prekidi. Prilikom korištenja web obrazaca nastojimo da broj polja koja se moraju popuniti svedemo na minimum. HoutID nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu kao rezultat korištenja podataka, savjeta ili ideja koje pruža HoutID ili u njihovo ime putem ove web stranice.

Odgovori i zahtjevi za privatnost dostavljeni putem e-pošte ili putem web obrasca tretiraju se na isti način kao i pisma. To znači da odgovor možete očekivati ​​od nas najkasnije u roku od mjesec dana. U slučaju složenih zahtjeva, obavijestit ćemo vas u roku od 1 mjeseca ako nam je potrebno maksimalno 3 mjeseca.

Svi lični podaci koje nam date kao odgovor na vaš odgovor ili zahtjev za informacijama koristit će se samo u skladu s našom izjavom o privatnosti.

HoutID čini sve napore da zaštiti svoje sisteme od bilo kakvog oblika nezakonite upotrebe. HoutID će poduzeti odgovarajuće tehničke i organizacione mjere u tu svrhu, uzimajući u obzir, između ostalog, standarde tehnologije. Međutim, nije odgovoran za bilo kakvu štetu, direktnu i/ili indirektnu, koju pretrpi korisnik web stranice, a koja nastane kao rezultat nezakonitog korištenja njegovih sustava od strane treće strane.

HoutID ne preuzima odgovornost za sadržaj web stranica na koje ili sa kojih je napravljena hiperveza ili druga referenca. Proizvodi ili usluge koje nude treća lica podležu važećim odredbama i uslovima tih trećih strana.

Sva prava intelektualnog vlasništva nad sadržajem na ovoj web stranici pripadaju HoutID-u.

Zabranjeno je kopiranje, distribucija i svaka druga upotreba ovih materijala bez pismene dozvole HoutID-a, osim i samo u mjeri u kojoj je drugačije određeno u obaveznim zakonskim propisima (kao što je pravo na citiranje), osim ako određeni sadržaj ne nalaže drugačije.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema s dostupnošću web stranice, ne ustručavajte se kontaktirati nas.

Služba za korisnike
informacije

Ostati u kontaktu


Napravljeno da traje HoutID. Sva prava zadržana.